Four pieces of sashimi with each order.
Add picture

Sake Sashimi (4 pcs)

Four pieces of Atlantic salmon sashimi.
Add picture

Maguro Sashimi (4 pcs)

Four pieces of tuna sashimi.
Add picture

Tako Sashimi (4 pcs)

Four pieces of octopus sashimi.
Add picture

Kani Sashimi (4 pcs)

Four pieces of surimi crab sashimi.
Add picture

Tai Sashimi (4 pcs)

Four pieces of snapper sashimi.
Add picture

Saba Sashimi (4 pcs)

Four pieces of mackerel sashimi.
Add picture
White Maguro Sashimi (4 pcs)

White Maguro Sashimi (4 pcs)

Four pieces of butterfish sashimi.
Add picture

Tamago Sashimi (4 pcs)

Four pieces of egg sashimi.
Add picture
Ebi Sashimi (4 pcs)

Ebi Sashimi (4 pcs)

Four pieces of shrimp sashimi.
Add picture
Hokkigai Sashimi (4 pcs)

Hokkigai Sashimi (4 pcs)

Four pieces of surf clam sashimi.
Add picture
Hotategai Sashimi (4 pcs)

Hotategai Sashimi (4 pcs)